Dostluk Kulübü Temel Prensipleri

Dostluk Kulüpleri;
  • Üyelerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlı bilgi birikimlerini üyeleri arasında paylaşmanın yanı sıra, üyeleri arasında ekonomik dayanışmayı ve işbirliğini sağlamak ve sürdürebilmek için uygun ortamları hazırlar.
  • Ekonomik dayanışma dışında üyelerin sosyal ve entelektüel sermayelerinin geliştirilmesinin ve bunların üyeler arasında aktarılmasının önemine inanır, bu amaç ile faaliyetlerde bulunur.
  • İdeolojik, etnik ve dini konular ile ilgili faaliyetlerde bulunmaz, kulüp çatısı altında yapılan toplantılarda ve faaliyetlerde bu hususa azami özen gösterir.
  • İdeolojik, etnik ve dini konular dışında üyelerin aydınlatılması amacı ile ekonomik ve sosyal hayatımızı ilgilendiren konularda toplantı, konferans, panel, söyleşi, kurs, gezi vb kültürel faaliyetlerde bulunur.
  • Gerek resmi gerekse sivil toplum kuruluşlarında karar mekanizması içinde halen yer alan veya geçmişte yer almış saygın kişilerin kulüplerimizi ve üyelerimizi tanıması için onların toplantı ve benzeri faaliyetlere misafir veya konuşmacı olarak davet edilmesine önem verir.
  • Ekonomik, sosyal ve entelektüel sermaye olarak güçlü üyelere sahip sürekli gelişme hedefine odaklanmış kulüplerimizin, zaman içerisinde lobi gücünün de giderek yüksek olacağına inanır.