Dost-Kariyer'in Amacı

Dost-Kariyer’in 3 temel amacı bulunmaktadır;
  • Kariyer adaylarını, kariyer sahipleri ile tanıştırma ve buluşturma: Kariyer planlaması yapan gençlerimizin mesleki gelişimine ve tercihlerine katkı sağlamak amacıyla ile onları alanında uzman ve yetkin olan kariyer sahipleri ile tanışma ve buluşma fırsatı oluşturmak en temel amaçtır. Bu tanışma aynı zamanda staj yapma-yaptırma, mesleki faaliyeti sürdürme bakımından taraflara bir fırsat sunacaktır.
  • Kariyer sahiplerini birbirleri ile tanıştırma ve buluşturma: Aynı mesleki faaliyeti icra emesine rağmen birbirinden haberdar dahi olmayan kariyer sahipleri de birbiri ile tanışma fırsatı bulacaktır. Böylece birçok ortak değeri paylaşan kariyer sahiplerinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasını, mesleki dayanışmasını ve ortak projelerde yer almasını sağlayacak zemini oluşturma amaçlanmaktadır.
  • Kariyer adaylarını ve kariyer sahiplerini Dostluk Kulübü anlayışı ile tanıştırma: Toplumların var olması ve varlığını sürdürebilmesi bakımından en önemli kaynağı, insan gücü oluşturmaktadır. Özellikle de nitelikli insan gücünün bir araya gelmesi, etkinlik potansiyelini arttıracaktır.
  • Mevcut kariyer sahipleri ile müstakbel kariyer sahiplerinin hazır bulunduğu bir organizasyonda Dostluk Kulübünün vizyon, misyon ve amacının anlatılması hem bir fırsat hem da amacı oluşturmaktadır.
  • Böylece kariyer sahipleri ve adayları bakımından halihazırda ve gelecekte desteğini hissedebilecekleri ve arzu ettiklerinde güven duygusu içinde dahil olabilecekleri bir sivil toplum gücünün bilinir hale gelmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca sermayeden ziyade nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan Dostluk Kulüpleri bakımından da bu husus etkinlik potansiyelini arttıracak özellik taşımaktadır.