Akademik Danışma Kurulu


 • Prof. Dr. Güven SAYILGAN
  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Berat Birfin BİR
  Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK
  Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Nalan ÖZKAN GÜRAY
  Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Erol TAYMAZ
  ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Vedat ÖZSOY
  TOBB Sanat ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi

 • Doç. Dr. Sadık AÇIKEL
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu

 • Dr. Yetkin İNANÖZ
  Avukat, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi